Bringing industry and VET together

Hỗ trợ nhu cầu về lực lượng lao động có tay nghề cao cho ngành logistics – hiện tại và tương lai.

Tin mới nhất

Đọc bài viết mới nhất của chúng tôi hoặc xem tất cả các tin tức.

Hội đồng Tư vấn kỹ năng nghề ngành Logistics (LIRC) đã tham dự cuộc họp sơ kết “Dự án Thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp ngành Logistics trong giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam” năm 2023 và lập kế hoạch Dự án cho giai đoạn 2024-2025

Ngày 22/3/2024, Hội đồng Tư vấn kỹ năng nghề ngành Logistics (LIRC) đã tham dự cuộc họp sơ kết "Dự án Thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp ngành Logistics trong giáo...

Đối với ngành công nghiệp

Logistics là một lĩnh vực năng động và phát triển nhanh chóng. Nó là một phần không thể thiếu của nền kinh tế Việt Nam. Nó đảm bảo việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ trong phạm vi Việt Nam và quốc tế.

Hội đồng Tư vấn Kỹ năng nghề ngành Logistics (LIRC) đang hỗ trợ nhu cầu về xây dựng lực lượng lao động có tay nghề cao cho ngành Logistics tại Việt Nam – cả hiện tại và tương lai. Điều này là cần thiết để tối đa hóa lợi thế chiến lược mà Việt Nam đang nắm giữ, bao gồm vị trí gần thị trường trọng điểm, có dân số trẻ và năng động, và một nền kinh tế xuất khẩu định hướng dựa trên những động thái tích cực.

Dành cho trường học

LIRC đang thúc đẩy sự tham gia của các doanh nghiệp trong ngành vào lĩnh vực giáo dục và đào tạo nghề (VET) và chính phủ – để phát triển kỹ năng và cung cấp tư vấn về nhu cầu lực lượng lao động hiện tại và tương lai.

Nhu cầu về dịch vụ logistics dự kiến tăng đáng kể trong vài thập kỷ tới, nó cung cấp cơ hội việc làm trong nhiều lĩnh vực bao gồm quản lý chức năng và doanh nghiệp, vai trò vận hành và những công việc cụ thể khác.

Có rất nhiều con đường sự nghiệp trong lĩnh vực logistics mà chúng tôi sẽ giới thiệu, trong đó cung cấp cho sinh viên cơ hội phát triển các kỹ năng mới và cho người lao động tiếp cận hoặc nâng cao kỹ năng để hỗ trợ con đường sự nghiệp của họ. Điều này bao gồm hỗ trợ nhiều nhóm sinh viên khác nhau để cho phép họ tham gia vào lĩnh vực này.

Liên lạc

Hãy liên hệ để xem chúng tôi có thể giúp tổ chức của bạn như thế nào.