Bảo mật

Chính sách bảo mật này áp dụng cho thông tin bạn cung cấp, bao gồm thông tin cá nhân như tên, tổ chức, địa chỉ và/hoặc địa chỉ email, cho chúng tôi theo các cách sau:

  • Trực tiếp
  • Qua trang web của chúng tôi
  • Qua email hoặc các phương thức giao tiếp khác mà bạn có với chúng tôi
  • Qua các hình thức trực tuyến bà bạn cung cấp, bao gồm các cuộc điều tra, khảo sát
  • Nếu bạn đăng ký nhận tin tức cập nhật từ chúng tôi.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân về bạn để chúng tôi có thể thực hiện các kết nối và chức năng của chúng tôi và cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất có thể. Dữ liệu được thu thập nói chung là các thông tin thống kê được xây dựng để cung cấp cho chính phủ, các ngành công nghiệp và cộng đồng. Thông tin của bạn có thể được tiết lộ cho các cơ quan khác, bao gồm cả các công ty chính phủ, nếu cần.

Chúng tôi có thể rà soát các chính sách này và thực hiện thay đổi theo thời gian. Bất kỳ phiên bản cập nhật nào cũng sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi. Do đó, chúng tôi khuyến khích bạn truy cập trang web của chúng tôi thường xuyên để đảm bảo rằng bạn có phiên bản cập nhật nhất.

Hồi phục thông tin lấy trong khi truy cập trang web

Một số thông tin được tự động xuất hiện hoặc hồi phục khi bạn truy cập trang web. Thông tin này được nêu dưới đây.

Để cung cấp các dịch vụ tốt hơn và có liên quan hơn tới bạn, chúng tôi sưu tập thông tin về việc sử dụng trang web. Thông tin này giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về nhu cầu của khách hàng và các cách thức sử dụng trang web cũng như những nội dung có thể giúp khuyến khích những lần truy cập đó.

Chúng tôi cũng lưu địa chỉ IP của bạn (cảm nhận vị trí của máy tính của bạn trên Internet) và trình duyệt của bạn và hệ điều hành chi tiết bất cứ khi nào bạn sử dụng trang web. Điều này chủ yếu phục vụ cho các mục đích quản trị hệ thống và khắc phục sự cố, nhưng đồng thời cũng hỗ trợ trong việc định vị người truy cập trang web và các loại nền tảng công nghệ khác nhau đang được sử dụng để truy cập.

Cookies

Trang web này sử dụng cookie để giúp bạn trải nghiệm tốt hơn khi truy cập trang web. Cookies là các tập tin văn bản nhỏ được tạo ra bởi một máy chủ, và được phân phối thông qua một trình duyệt web, và lưu trữ trên máy tính của bạn. Chúng cung cấp một phương tiện để trang web này theo dõi các định dạng trực tuyến và sở thích, cũng như để xác định khách quay lại truy cập lần tiếp theo. Cookies giúp người truy cập trải nghiệm các phần của trang web một cách độc lập và tự do nhất có thể, do đó bạn không cần phải nhập lại thông tin của bạn mỗi khi bạn truy cập vào trang web.

Bạn có thể quản lý việc sử dụng các cookie trên máy tính của bạn bằng cách sử dụng thanh điều khiển trong trình duyệt của bạn. Để tìm hiểu thêm về cách quản lý cookie, hãy truy cập allaboutcookies.org. Lưu ý rằng việc vô hiệu hóa cookie có thể ngăn trang web này hoạt động bình thường khi bạn xem trên trình duyệt của mình.

Bảo mật

Để ngăn chặn truy cập trái phép, duy trì độ chính xác dữ liệu và đảm bảo việc sử dụng thông tin bạn cung cấp một cách phù hợp, chúng tôi đã đưa ra và áp dụng các quy trình để bảo vệ thông tin của bạn. Ngoài ra, tất cả thông tin của người dùng lưu trữ trên trang web sẽ được bảo vệ khỏi những truy cập trái phép thông qua việc sử dụng mật khẩu an toàn, ngăn chặn việc bẻ khóa mật khẩu, 404 phát hiện, áp dụng cách đặt mật khẩu với nhiều định dạng, khóa những tài khoản xấu, hạn chế tập tin hệ thống và các biện pháp bảo mật khác.

Người dùng có trách nhiệm giữ mật khẩu của họ an toàn.

Các trang web và các dữ liệu cơ bản được lưu trữ bởi một nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Dịch vụ này có trụ sở tại Singapore. Nhà cung cấp dịch vụ này sử dụng các quy trình vật lý, điện tử và quản trị để bảo vệ máy chủ lưu trữ thông tin (trang web và dữ liệu).

Liên lạc

Hãy liên hệ để xem chúng tôi có thể giúp tổ chức của bạn như thế nào.