Ngành và doanh nghiệp

LIRC đang làm việc với ngành logistics để hỗ trợ xây dựng một lực lượng lao động có tay nghề cao, đáp ứng nhu cầu của hiện tại và trong tương lai. Chúng tôi đóng vai trò quan trọng trong việc xác định nhu cầu phát triển kỹ năng của ngành Logistics và cung cấp một diễn đàn để liên kết với lĩnh vực đào tạo nghề nhằm đảm bảo phát triển kỹ năng phù hợp với nhu cầu của ngành và các doanh nghiệp. Sự phối kết hợp giữa các doanh nghiệp sử dụng lao động và các cơ sở đào tạo nghề đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ định hình nội dung và thiết kế chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu về lao động cho ngành.

LIRC là đơn vị ủng hộ mạnh mẽ cho ngành Logistics với chính phủ, các nhà giáo dục và toàn xã hội. Chúng tôi bao gồm các đại diện từ chính phủ các cấp (để xây dựng và tác động đến quá trình phát triển chính sách) và đại diện từ các doanh nghiệp (gồm cả các doanh nghiệp logictics tổng hợp lớn đến các công ty dịch vụ logistics nhỏ hơn, bao gồm các doanh nghiệp quốc tế) để cung cấp một cái nhìn mang tính toàn cầu cho công việc. Cơ cấu tổ chức của chúng tôi gồm có một Ban thư ký hoạt động dưới sự quản lý của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

LIRC bao gồm các phạm vi từ chức năng đến hoạt động của ngành logistics như vận hành cảng, đến kho bãi và phân phối trên đất liền, dịch vụ hậu cần và giao hàng điểm cuối.

Thông qua các cuộc điều tra ngành và tham vấn với các bên liên quan, chúng tôi đang xây dựng một nền tảng kiến thức cơ bản về lĩnh vực Logistics và các xu hướng về nhu cầu kỹ năng. Điều này bao gồm các nghiên cứu bên lề để hiểu về nhu cầu kỹ năng trong tương lai và xây dựng mô hình dự báo kỹ năng đầu tiên cho ngành logistics. Điều này sẽ cho phép các doanh nghiệp ngành Logistics và các cơ sở đào tạo nghề có thể theo dõi xu hướng phát triển của ngành, các cơ hội và thách thức, đồng thời có thể xác định các lỗ hổng về kỹ năng cũng như các kỹ năng mới phát sinh cần có để liên tục dự báo nhu cầu phát triển kỹ năng cho ngành một cách hợp lý nhất.

LIRC cũng là đơn vị tiên phong trong việc xây dựng và phát triển bộ tiêu chuẩn nghề nghiệp (OS) cho các vị trí công việc ưu tiên trong lĩnh vực này. Bộ tiêu chuẩn nghề nghiệp nhằm xác định các kiến thức và kỹ năng mà người lao động cần có để thực hiện công việc một cách hiệu quả, cũng như khối lượng công việc cần làm của từng vị trí. Bộ tiêu chuẩn nghề được thiết kế để phản ánh môi trường làm việc hiện đại cũng như cung cấp tính linh hoạt và khả năng luân chuyển cho các lao động lành nghề. Chúng có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau, bao gồm:

  • So sánh chất lượng và nội dung các chương trình đào tạo hiện nay với các như cầu thực tế về các kiến thức và kỹ năng cần thiết
  • Dùng cho các tổ chức để hiểu vai trò công việc và sử dụng như một công cụ để thiết kế cơ cấu tổ chức và phát huy hiệu suất làm việc
  • Là một công cụ cho các cơ sở đào tạo nghề trong xây dựng tài liệu học tập và chương trình đánh giá
  • Là cơ sở để phân tích các vị trí công việc khác và ở các lĩnh vực công nghiệp khác
  • Là một nền tảng để phát triển khuôn khổ TVET
  • Đo đếm các nền kinh tế.

LIRC đang đóng vai trò chủ đạo trong quá trình làm việc với các doanh nghiệp để xác định các vị trí và nhiệm vụ công việc ưu tiên của ngành, và hỗ trợ mã hóa thành các tiêu chuẩn nghề nghiệp. Cho đến nay, chúng tôi đã hỗ trợ và giám sát quá trình xây dựng bộ tiêu chuẩn nghề nghiệp cho năm (05) vị trí công việc ưu tiên, bao gồm tài xế xe tải, nhân viên bốc dỡ hàng tại cảng, nhân viên lái xe cẩu, nhân viên giao nhận và nhân viên kho hàng.

Liên lạc

Hãy liên hệ để xem chúng tôi có thể giúp tổ chức của bạn như thế nào.