Contact us

Get in touch

7 + 11 =

More information

Phone: (+84) 2839325169
Fax: (+84) 283932547
Email: bea@vcci-hcm.org.vn
Address:
Bureau for Employer’s Activities
Room 405 – 4th floor – VCCI HCM building
171 Vo Thi Sau Street
District 3, Ho Chi Minh City

Liên lạc

Hãy liên hệ để xem chúng tôi có thể giúp tổ chức của bạn như thế nào.