Giáo dục và đào tạo nghề

Đào tạo nghề là huyết mạch của ngành công nghiệp. Thông qua việc cung cấp giáo dục hướng nghiệp chất lượng cao, các nhà cung cấp dịch vụ đào tạo nghề đóng vai trò chủ đạo trong việc cung ứng lao động có kỹ năng đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp sử dụng lao động. Một lĩnh vực giáo dục và đào tạo linh hoạt và nhanh nhẹn, có khả năng đáp ứng nhu cầu kỹ năng liên tục thay đổi và phát triển của ngành công nghiệp, là một nhân tố thiết yếu trong việc phát triển các loại kỹ năng và kiến thức phù hợp để thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam theo hướng hiện đại và thích nghi với đặc tính luôn thay đổi của ngành Logistics.

LIRC cung cấp một lộ trình cho các cơ sở giáo dục đào tạo nghề để tìm hiểu và xác định các nhu cầu của các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp. Họ kết nối các doanh nghiệp với trường dạy nghề với nhau nhằm mục đích chung là để phát triển kỹ năng cho lực lượng lao động.

Rất ít công nhân trong lĩnh vực Logistics tại Việt Nam được đào tạo nghề một cách chính quy. Chỉ có khoảng một phần sáu là có bằng cấp phù hợp với vai trò công việc của họ. Điều này mở ra một cơ hội lớn cho các trường đào tạo nghề tham gia hỗ trợ bằng việc cung cấp một chương trình kết hợp vừa học vừa làm ngắn hạn tới các khóa đào tạo dài hạn chính quy để cấp giấy chứng nhận hành nghề.

Thách thức mà LIRC hướng tới giải quyết là nâng cao kiến thức và kỹ năng cho lực lượng lao động hiện tại để họ sẵn sàng tham gia thị trường lao động, cũng như đào tạo nguồn nhân lực cho tương lai để sẵn sàng đương đầu với những thách thức ngày càng cao về mặt công nghệ của tự động hóa và chuỗi cung ứng và mạng lưới phân phối ngày càng phức tạp. Chúng tôi đang làm điều này thông qua việc tham gia vào lĩnh vực giáo dục và đào tạo nghề, và áp dụng phương pháp hợp tác song phương để kết nối với các doanh nghiệp trong xác định nhu cầu về mặt kỹ năng cho lực lượng lao động.

LIRC bao gồm các đại diện ngành đến từ một số doanh nghiệp logistics tổng hợp lớn nhất Việt Nam, các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và các công ty cung ứng dịch vụ logistics cũng như một số tổ chức đào tạo nghề hàng đầu của thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cung cấp định hướng cho các trường dạy nghề thông qua làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp để xác định nhu cầu về kiến thức và kỹ năng mới cần thiết cho công việc, từ đó cho phép các trường dạy nghề đáp ứng các nhu cầu này một cách hiệu quả bằng việc xây dựng các chương trình giảng dạy và thiết kế gói đào tạo phù hợp với nhu cầu kỹ năng của doanh nghiệp trong lĩnh vực logistic.

LIRC cũng là đơn vị tiên phong xây dựng lực lượng lao động ngành logistics có lồng ghép các yếu tố về đa dạng và hòa nhập xã hội. Làm việc với các nhà cung cấp giáo dục dạy nghề hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đang giám sát việc giới thiệu các nguyên tắc điều chỉnh hợp lý vào các chương trình đào tạo, tiêu chuẩn đánh giá và môi trường làm việc phù hợp hơn với người Khuyết tật. Cung cấp cơ hội cho người Khuyết tật tiếp cận đào tạo nghề trong Logistics giúp đa dạng hóa lực lượng lao động và giới thiệu sự đổi mới sáng tạo về cách làm việc cũng như khả năng đáp ứng nhu cầu về kỹ năng đang thiếu hụt hiện nay. Tăng cường khả năng tự động hóa trong ngành và sử dụng công nghệ để đáp ứng yêu cầu công việc sẽ cung cấp cơ hội cho người Khuyết tật áp dụng kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm cho ngành Logistics.

LIRC cũng hỗ trợ các cơ sở đào tạo nghề đáp ứng sự thiếu hụt về mặt kỹ năng bằng cách mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong ngành Logistics cho nhiều nhóm học sinh với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Việc xây dựng Chiến lược đa dạng và hòa nhập xã hội là công cụ quan trọng trong việc thu hút sinh viên mới đến từ nhiều hoàn cảnh khác nhau cho ngành.

Thu hút những tài năng tốt nhất, cung cấp các kỹ năng phù hợp với nhu cầu của ngành công nghiệp, và phát triển một diễn đàn cho đối thoại và phát triển chính sách cho ngành công nghiệp và các cơ sở đào tạo nghề là những ưu tiên chính mà LIRC để hỗ trợ cho ngành Logistics.

Liên lạc

Hãy liên hệ để xem chúng tôi có thể giúp tổ chức của bạn như thế nào.