Liên hệ với chúng tôi

Liên lạc

10 + 7 =

Thông tin thêm

Điện thoại: (+84) 2839325169
Fax:  (+84) 283932547
Email: info@lirc.vn
Địa chỉ:
Văn phòng Giới sử dụng lao động
Tòa nhà VCCI-HCM
Số 171 Võ Thị Sáu, Quận 3
Tp.Hồ Chí Minh

Liên lạc

Hãy liên hệ để xem chúng tôi có thể giúp tổ chức của bạn như thế nào.