Tin tức

Hỗ trợ các nỗ lực phục hồi cho ngành Logistics

23 tháng 5 năm 2020

LIRC tập trung vào việc hỗ trợ nhu cầu của ngành Logistics Việt Nam trong việc xây dựng lực lượng lao động có tay nghề cao để hỗ trợ cho công tác phục hồi của ngành sau COVID-19.

LIRC đã cung cấp thông tin cập nhật quan trọng và tư vấn về các tác động và nhu cầu phục hồi cho lĩnh vực đào tạo nghề VET, tập trung vào kinh nghiệm hoạt động thực tế của các thành viên cũng như mô hình khả dụng. Chúng tôi cũng xem xét những kinh nghiệm và bài học trên toàn thế giới. Một Báo cáo đánh giá nhanh  đã được xây dựng bởi LIRC để cung cấp các khuyến nghị về các tác động và gợi ý một số biện pháp để hỗ trợ các nhà cung cấp VET.

Liên lạc

Hãy liên hệ để xem chúng tôi có thể giúp tổ chức của bạn như thế nào.