Tin tức

Lộ trình 5 năm để hỗ trợ kỹ năng ngành Logistics trong tương lai

22 tháng 5 2020

Chúng tôi tự hào phát hành tài liệu về Tầm nhìn và chiến lược cho LIRC. Lộ trình 5 năm này tập trung vào việc xây dựng kỹ năng cho lực lượng lao động ngành logistics trong tương lai để hỗ trợ cho mục tiêu phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam.

Bản Lộ trình cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về những thách thức và hành động cần thiết của ngành để đạt được tham vọng xây dựng một ngành logistics với dịch vụ tốt và có khả năng cạnh tranh trên toàn cầu cho Việt Nam. Điều này sẽ hỗ trợ chúng tôi thích ứng với môi trường làm việc luôn biến động cũng như hỗ trợ phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Đọc lộ trình 5 năm của chúng tôi.

Liên lạc

Hãy liên hệ để xem chúng tôi có thể giúp tổ chức của bạn như thế nào.