Tiếp cận

Cam kết tiếp cận

Chúng tôi cam kết sẽ làm cho trang web này trở nên dễ dàng truy cập cho tất cả khán giả của chúng tôi, bất kể mọi trình độ công nghệ hoặc yếu tố thể chất. Chúng tôi sử dụng các hướng dẫn truy cập nội dung web (WCAG) 2.0/mức tiêu chuẩn AA để thông báo cách chúng tôi tiếp cận và liên lạc với bạn.

Phóng to văn bản và hình ảnh, lướt các trình duyệt bằng bàn phím và nghe hơn là phải đọc

Trang web này có thể được truy cập và xem các trình duyệt theo nhiều cách khác nhau. Nhiều cách có sẵn thông qua trình duyệt web và hệ điều hành máy tính của bạn, và nhiều cách không đặc biệt áp dụng cho trang web của chúng tôi.

Những hướng dẫn từ World Wide Web Consortium (W3C) giải thích cách xem các trình duyệt của trang web theo nhiều cách khác nhau:

Giải quyết bất kỳ vấn đề nào

Nếu bạn gặp khó khăn khi truy cập nội dung của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi hỗ trợ bạn truy cập các thông tin một cách hiệu quả nhất. Để giúp chúng tôi đáp ứng nhu cầu của bạn, rất mong bạn có thể cung cấp các thông tin sau:

  • Tóm tắt vấn đề của bạn bằng một vài từ trong dòng chủ đề
  • Mô tả vị trí hoặc tài liệu của trang web một cách cụ thể trong câu hỏi.

Liên lạc

Hãy liên hệ để xem chúng tôi có thể giúp tổ chức của bạn như thế nào.